De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

154.954 resultaten in 'Genealogisch repertorium'

Volgnummer Titel Plaats Onderwerp Bron Deel Foto Download afbeelding
037018 Repertorium tot 1995 Kwartierstatenboek van de afdeling Gooi en Eemland van de NGVter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Z.pl., 1989. | Kwartierstatenboek van de afdeling Gooi en Eemland van de NGV ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. -
035494 Repertorium 1995-1999 J.J.M. Clerx. Genealogische aantekeningen over de familie Scott. Roermond, 1996. | Genealogische aanntekeningen over de familie Scott -
025590 Repertorium tot 1995 Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel. 7 dln. Zwolle, 1857--1875. (C.B.). I: 1225--1393. II. 1393--1423. III. 1424--1456. IV: 1456--1496. V: 1496--1527. Aanhangsel 1225--1496. Bladwijzer op de vijf eerste gedeelten (1225--1527) en op het Aanhangsel (1225--1496). | Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel : I: 1225-1393; II: 1393-1423; III: 1424-1456; IV: 1456-1496; V: 1496-1527; Aanhangsel 1225-1496; Bladwijzer op de vijf eerste gedeelten (1225-1527) en op het Aanhangsel (1225-1496) -
002645 Repertorium tot 1995 Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noord- Brabant en de Bommelerwaard. 1984 -
022483 Repertorium tot 1995 D. Breemhaar. De familie Hoving van Anloo. Oosterbeek, 1990. | De familie Hoving van Anloo. -
003453 Repertorium 1995-1999 G.J.C.T. Hamel e.a. (red.). Westlandse stam- en naamreeksen. Naaldwijk, 1997. | Westlandse stam- en naamreeksen. -
033798 Repertorium tot 1995 C.J. Wegman en R.M.W. Wegman. Westerwolders en hun woningbe- zit van 1568 tot 1829. Wierden, 1991/'94. 3 Delen. | Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 : Deel 3: Het Kerspel Vlagtwedde : Deel II: De gehuchten II -
014915 Repertorium tot 1995 K. J. Ritzema van Ikema. Het nageslacht van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis. 2e druk. deel I. Z.pl., 1957. w., p., h., r., ill.; deel II. Z.pl. 1961; Index op I en II (3 dln.) (C.B.) . N.B. Voor 1e druk, 1925. Zie no. 94. (C.B.). | Ommelander geslachten : het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis -
101833 L.Ts. 2000 -
060097 Repertorium tot 1995 T0341 1939 -
055673 Repertorium tot 1995 P.C.J. Bijl. Kwartierstaat van P.C.J. Bijl. Assen, 1988. | Kwartierstaat van P.C.J. Bijl. -
031547 Repertorium 1995-1999 Gooi en Eemland 1997 -
013287 Repertorium 1995-1999 G.L. de Boer. Zouaven tussen Vecht en Eem. Beschrijving van ruim 200 personen uit deze streek die in de periode 1860-1870 naar Rome gingen om Paus Pius IX te helpen bij de verdediging van de kerkelijke staat. Laren, 1994. | Zouaven tussen Vecht en Eem : Beschrijving van ruim 200 personen uit deze streek die in de periode 1860-1870 naar Rome gingen om Paus Pius IX te helpen bij de verdediging van de Kerkelijke Staat -
032178 Repertorium tot 1995 T0341 1913 -
023911 Repertorium tot 1995 Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. 1966 -
013810 Zie: Page, (van) -
038385 Repertorium tot 1995 Ir. J. G. Kam. Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam, 1968. stenc.. r. (C.B.). -
074753 Repertorium tot 1995 E. de Jonge e.a. De familie Van Roekel. Apeldoorn, 1991. | De familie van Roekel. 131 -
006045 Repertorium tot 1995 J. Doorenbos De voorouders van Simon Godfried Albert Dooren-bos (1891-1980). Bennekom, 1981 . (En meerdere versies.) | De voorouders van Simon Godfried Albert Doorenbos (1891-1980). -
025229 Repertorium tot 1995 T0531 1993, 23 , kw.228 -
070958 Repertorium tot 1995 M.J. Matser. De Imbosch monument in een (natuur)monument. [...] Zwolle, 1990 -
008163 Repertorium 2000 e.v. G.T.O.B. 2001 -
031976 Repertorium 1995-1999 J. Bosman Steenbergen. Genealogie drie eeuwen Bosman. Z.pl., 1997. | Genealogie drie eeuwen Bosman -
001433 Repertorium 2000 e.v. 0388 IV -
000625 Repertorium 2000 e.v. G.T.O.B. 2000 -
044363 Repertorium tot 1995 T0484 1979 -
038593 Repertorium tot 1995 J. Bos-Bliek e.a. (red.). Onze voorouders. Kwartierstaten en stam- reeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Leiden, 1989/'92. 2 Delen. | Onze voorouders : Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandsche Genealogische Vereniging -
065890 Repertorium tot 1995 J. Thoben. Ons Familieboek (Thoben). Nijmegen, 1988. | Ons familieboek (Thoben). -
000849 Repertorium tot 1995 K.A. Citroen. Haarlemse zilversmeden en hun merken. Haarlem, 1988. | Haarlemse zilversmeden en hun merken. -
026276 Repertorium tot 1995 J.J. Haring. De kwartierstaten van Jaap en Wouter Haring. Hoofd-dorp, 1988. | De kwartierstaten van Jaap en Wouter Haring. -
061249 Repertorium tot 1995 T0379 1980 -
010671 Repertorium 2000 e.v. J. Bosman Steenbergen. Genealogie vierhonderd jaar familie Ro(o)ze, met 11 aanverwante families in Zuid West Drenthe. Meppel, 2001. | Genealogie vierhonderd jaar Ro(o)ze met aanverwante familie Rabberinge, van Giezel, Hoogenkamp, Ingberg, Horstra, Remmelts , Nes, Polman, Poortman, Donker, Benak, en supplementen. 21.867 personen, 15 generaties -
100508 A.M. Douma. Het Beerda boek. Nakomelingen van verveners en schoolmeesters. Meppel, 2003. | Het Beerda boek. Nakomelingen van verveners en schoolmeesters. -
032259 Repertorium tot 1995 H.M. werner. Geldersche Kasteelen. Historische, oudheidkundige en genealogische studiën. Zutphen, 1905-'08. 2 dln. 4', ill. [C.B.]\ | Geldersche kasteelen : Historische, oudheidkundige en genealogische studiën. II, 258 -
050860 Repertorium tot 1995 Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. 1988 -
040803 Repertorium tot 1995 T0636 1962, 5-95 (S.A.B.M.) -
027875 Repertorium 1995-1999 Kronieken 1995 -
070112 Repertorium tot 1995 De Halve Maen. Magazine of the Dutch colonial period in America. Vol. 46, nr. 2, 11 (1971) -
014775 Repertorium 1995-1999 J. Bosman Steenbergen. Genealogie vijf eeuwen Steinbargh (Steenbergen). Z.pl., 1996. | Genealogie vijf eeuwen Steinbargh (Steenbergen) -
015106 Repertorium tot 1995 L.F.W. Adriaenssen. Non Omnia Possumus Omnes. Genealogie vanhet geslacht Van den Nieuwenhuysen 1400-1800.'s-Hertogenbosch,1988. | Non Omnia Possumus Omnes: Genealogie van het geslacht van den Nieuwenhuysen 1400-1800. -
107207 G.N. 2009 -
042181 Repertorium tot 1995 J. E. Elias. De vroedschap van Amsterdam 1578--1795. Haar- lem, 1903. 2 dln. r. ( C.B.) . -
112137 De Stelling juni 2005, 26 -
025259 Repertorium 1995-1999 S. van den Houten. Kwartierstaat Van den Houten - Van der Gaast. 's-Gravenhage, 1995. | Kwartierstaat Van den Houten - Van der Gaast -
004404 Repertorium 2000 e.v. 1237 II -
112811 Gens Germana 2000, 73 -
021210 Repertorium tot 1995 M. van der Velden. Het geslacht Allaart. Rotterdam, 1981 . | Het geslacht Allaart (Zoutelande). -
020792 Repertorium 1995-1999 L.Ts. 1996 72 -
006517 Repertorium tot 1995 A. Bluijs, M. van der Meij-van der Berg en A.C. Zwemmer-Bluijs. Genealogie van de familie Bluijs. Zandvoort\Den Helder, 1981 -
043347 Repertorium tot 1995 J. de Jong Tuinier: geschiedenis van een Gaasterlandse familie.Parenteel van het echtpaar Anne Geerts Tuinier en Aaltje WandersBergsma, gehuwd op 23 dec. 1770 te Hemelum. Lemmer, 1982. | Tuinier, geschiedenis van een Gaasterlandse familie. -