Het aanvragen van CBG materiaal is niet mogelijk zolang de studiezaal van het Nationaal Archief is gesloten. Zie voor meer informatie onze website: https://cbg.nl/actueel/tweedelockdown/

154.953 resultaten in 'Genealogisch repertorium'

Volgnummer Titel Plaats Onderwerp Bron Deel Foto Download afbeelding
004702 Repertorium tot 1995 Zuid Holland Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. | Kwartierstatenboek van de Genealogische Vereniging Prometheus II -
013609 A.G. Bousema-Valkema. Valk - De Valk - Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters. Hoevelaken, 1998. | Valk - de Valk - Valkema : 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters -
033269 Repertorium tot 1995 C.L. van Otterlo en Ph.J. van Daal. "Historische Reeks Rhenen" deel II. Rhenense geslachten. Zeist/Rhenen, 1990. -
035338 Repertorium 1995-1999 Zutphen Oostgelders tijdschr. 1998 -
108174 Leiden 1209 V, 98 -
003916 Repertorium 1995-1999 Gr. A.W. Biewenga. Genealogie Biewenga. Ermelo, 1993. | Genealogie Biewenga. -
008317 Repertorium 1995-1999 Beetsterzwaag | Beetsterzwaag J.A. van Rozen-van Weperen en V. Swart-Vondeling. Adam Vondeling en zijn nageslacht. Schoorl, 1997. | Adam Vondeling en zijn nageslacht -
077206 Repertorium tot 1995 Kampen T0295 1978-1979 -
044235 Repertorium tot 1995 T0507 1901 -
016036 Z. V.Z.St. 2003 -
008556 Repertorium 2000 e.v. J. Kreeft-Snippe e.a. Genealogie Snippe 1693-2000. Z.pl., 2001. | Genealogie Snippe 1693-2000 -
029413 Repertorium tot 1995 Noord Brabant De Brabantse Leeuw Driemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap / Tijdschrift voor genealogie 1964 -
065671 Repertorium tot 1995 T0341 1982 -
000838 Repertorium tot 1995 A.H.van Schaik. Parenteel Henri Egidius Desiré Engelhard, Patriciër. Bloemendaal, 1975.\ | Parenteel van Henri Egidius Desiré Engelhard, patriciër. -
078620 Repertorium tot 1995 Rotterdam H.C.J.M. Kreijns. Uit het duister van het verleden. Deel A: Kwar-tierstaat Spaetgens - Philippen. Heerlen, 1980. Deel B1 en B2:Kwartierstaat Kreijns - Van Catz. Heerlen, 1982. | Uit het duister van het verleden, Deel A. (Kwartierstaat Spaetgens-Philippen). B -
009854 Repertorium 2000 e.v. Jb. Oud-Utrecht 2001 -
067089 Repertorium tot 1995 V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen. De gemeenteraad van Zeist 1851-1976. Zeist, 1994. | De gemeenteraad van Zeist 1851-1976 -
001344 Repertorium 2000 e.v. F. Postma. Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle 1549-1564. Zutphen, 2000. -
036023 Repertorium tot 1995 J. Bezemer. Het geslacht Vermeulen. Z.pl., 1989. | Het geslacht Vermeulen. kw. 1684 -
104765 O.V. 2007 -
027730 Repertorium tot 1995 T0341 1954 -
010633 Repertorium 1995-1999 H.L.A. Kouwenhoven-Furnée. Van rentenier tot apotheker. 150 jaar familiegeschiedenis [Tielman, Furnée, Doorenbos en Govers]. Hinxton 1988 -
062173 Repertorium tot 1995 Sassenheim J.A.l. van Prooije. Kwartierstaat van Dirk Johan van Prooije.Amersfoort, 1989. | Kwartierstaat van Dirk Johan van Prooije. -
025553 Repertorium 1995-1999 O. Dallinga. Dallinga. Het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes. Bussum, 1998. (Met apart registerdeel.) | Dallinga : het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes -
024434 Repertorium 1995-1999 L. van der Meer. Genealogie Pleune. De nakomelingen van Pieter Jansz. Pleune. Rijswijk 1997 -
052243 Repertorium tot 1995 Woerden J. Bos-Bliek e.a. (red.). Onze voorouders. Kwartierstaten en stam- reeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Leiden, 1989/'92. 2 Delen. | Onze voorouders : Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandsche Genealogische Vereniging II -
007631 Repertorium tot 1995 Kwartierstatenboek afdeling Den Helder van de Nederlandse Genealo- gische Vereniging. Den Helder, 1981/'94. 2 Delen. | Kwartierstatenboek afdeling Den Helder van de Nederlandse Genealogische Vereniging II -
012696 Repertorium 1995-1999 1926, 89 90 -
051960 Repertorium tot 1995 Westland T0379 1968 -
062285 Repertorium tot 1995 J.P.M. Strijbosch, A.Th. Winnubst, P.J.M. Wuisman. In de Per-metatie: jubileum-uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum vande afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg van de Nederlandse Genea-logische Vereniging. 's-Hertogenbosch (etc.), 1982. -
015824 Repertorium tot 1995 Amsterdam P.O. Genee e.a. Hollands Noorderkwartier. Kwartierstaten deel I, II en III. Alkmaar: Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Hollands Noorderkwartier, 1990/'92. 3 Delen. | Hollands Noorderkwartier III -
100244 2195, 183 -
014264 J. Pouwelse. Westkapelle, één familie. Een verzameling parentelen en kwartierstaten van aan elkaar verwante families. Westkapelle, 2002 (2e druk). | Westkapelle, één familie. Een verzameling parentelen en kwartierstaten van aan elkaar verwante families -
079081 Repertorium tot 1995 Waalwijk T0416 7 -
108678 Dld. G.N. 2010 -
030276 Repertorium 1995-1999 Scarpenzele 1995 82 -
035916 Repertorium tot 1995 Werkendam C.A. Hamel. Hamel. Kroniek van een familie. Kaatsheuvel, 1989. 4 Delen in 1 band. | Hamel : Kroniek van een familie. III, 94 -
086857 Repertorium tot 1995 Wehl | Wehl T0387 1989, 39 -
039296 Repertorium tot 1995 Oostwold R.H. Alma en F.J. Ebbens (red.). Groninger Kwartierstatenboek.Groningen, 1988. -
018525 Repertorium tot 1995 H.J. Eweg. De Drogehorn. Een spoor terug. Geschiedenis van het geslacht Drughorn. Ootmarsum, 1991 | Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten, bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig (100- en 110-jarig) bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 's-Gravenhage, 1958, 1983 en 1993. 3 Delen. | Kwartierstatenboek : Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde I -
112054 L.F.W. de Klerk. Spaansch Fruit. Het geslacht Verkerke vanaf 1660. Kaatsheuvel, 2013. -
088518 Repertorium tot 1995 D. de Kwaadsteniet. De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet (1750-1808), diens voorouders sinds 1537 en hun (verre) familiele- | De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet (1750-1808), diens voorouders sinds 1537 en hun (verre) familieleden : Genealogie van de naamsdragers De Kwaadsteniet, De Kwaasteniet, de Quaasteniet en De Quastenit. -
058899 Repertorium tot 1995 J.J. Vervloet. De parenteel van Doen Beijensz. (van Driel). Rotter-dam, 1989. | De parenteel van Doen Beijensz. -
073489 Repertorium tot 1995 T0866 1962, 31 -
003396 Repertorium tot 1995 Varsseveld Contactorgaan Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch. augustus 1981 -
010929 Repertorium tot 1995 Ammerstol Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. | Kwartierstatenboek van de Genealogische Vereniging Prometheus III -
055577 Repertorium tot 1995 Zwolle Israëlitisch F.I.H. Vos. Het geslacht Themans, een Twentse familie. Amsterdam, 1992. | Het geslacht Themans, een Twentse familie. 230 -
111954 Stokkum Old Ni-js 2007, nr. 67, blz. 110 -
006140 Repertorium 1995-1999 Hoorn Jb. C.B. 1997 -
050000 Repertorium tot 1995 Wedde D. Breemhaar. De familie Hoving van Anloo. Oosterbeek, 1990. | De familie Hoving van Anloo. -