De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

154.953 resultaten in 'Genealogisch repertorium'

Volgnummer Titel Plaats Onderwerp Bron Deel Foto Download afbeelding
037018 Repertorium tot 1995 Amsterdam Kwartierstatenboek van de afdeling Gooi en Eemland van de NGVter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Z.pl., 1989. | Kwartierstatenboek van de afdeling Gooi en Eemland van de NGV ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. -
035494 Repertorium 1995-1999 Dld. J.J.M. Clerx. Genealogische aantekeningen over de familie Scott. Roermond, 1996. | Genealogische aanntekeningen over de familie Scott -
032661 Repertorium 1995-1999 Leiden Kronieken 1995 | B.J.J. Krijbolder. Leven en overleven, of de voorouders van de Wassenaarse Krijbolders. 's-Gravenhage, 1994. | Leven en overleven, of de voorouders van de Wassenaarse Krijbolders | Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. | Kwartierstatenboek van de Genealogische Vereniging Prometheus | J. Bos-Bliek e.a. (red.). Onze voorouders. Kwartierstaten en stam- reeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Leiden, 1989/'92. 2 Delen. | Onze voorouders : Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandsche Genealogische Vereniging XIII | III -
042246 Repertorium tot 1995 G.E. Arrindell-Slotman. De nazaten van Willem Gerrits Slotman(1760-1816). Den Ham, 1989. | De nazaten van Willem Gerrits Slotman (1760-1816) | T0477 | E.C. Geerdink-v.d. Worp. De Marke Usselo van 1650 tot 1800. Leek, 1989/'93. 3 Delen. | De Marke Usselo van 1650 tot 1800. Deel 1 en 2: Uit het Richterambt Enschede 1994, 39 | III -
025590 Repertorium tot 1995 Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel. 7 dln. Zwolle, 1857--1875. (C.B.). I: 1225--1393. II. 1393--1423. III. 1424--1456. IV: 1456--1496. V: 1496--1527. Aanhangsel 1225--1496. Bladwijzer op de vijf eerste gedeelten (1225--1527) en op het Aanhangsel (1225--1496). | Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel : I: 1225-1393; II: 1393-1423; III: 1424-1456; IV: 1456-1496; V: 1496-1527; Aanhangsel 1225-1496; Bladwijzer op de vijf eerste gedeelten (1225-1527) en op het Aanhangsel (1225-1496) -
002645 Repertorium tot 1995 's-Gravenmoer Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noord- Brabant en de Bommelerwaard. 1984 -
022483 Repertorium tot 1995 Rolde D. Breemhaar. De familie Hoving van Anloo. Oosterbeek, 1990. | De familie Hoving van Anloo. -
093423 Repertorium tot 1995 J.L.O. Kingemans en W.J.F. Juten, Genealogie van het geslacht de Vroe en Bijl de Vroe. (Overdruk Taxandria 1904) | T0484 1979 -
003453 Repertorium 1995-1999 Westland G.J.C.T. Hamel e.a. (red.). Westlandse stam- en naamreeksen. Naaldwijk, 1997. | Westlandse stam- en naamreeksen. -
033798 Repertorium tot 1995 Groningen (prov.) C.J. Wegman en R.M.W. Wegman. Westerwolders en hun woningbe- zit van 1568 tot 1829. Wierden, 1991/'94. 3 Delen. | Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829 : Deel 3: Het Kerspel Vlagtwedde : Deel II: De gehuchten II -
019977 Repertorium tot 1995 Groningen (prov.) R.H. Alma en F.J. Ebbens (red.). Groninger Kwartierstatenboek.Groningen, 1988. | E.J.H. Bolhuis van Lieshout. Kwartierstaat M. Bolhuis en A.R.Bolhuis. Z.pl., z.j. | Kwartierstaat M. Bolhuis en A.R. Bolhuis. kw. 556, 2956 -
102873 G.N. 2012 | 2270, 532 | R.G. Louw. Wie was wie in Watergang. Een Waterlands dorp en zijn inwoners in de 17e en 18e eeuw. Gouda, 2004. 2 dln. | Wie was wie in Watergang. Een Waterlands dorp en zijn bewoners in de 17e en 18e eeuw. | In het land van Brederode 2007, 13 -
014915 Repertorium tot 1995 K. J. Ritzema van Ikema. Het nageslacht van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis. 2e druk. deel I. Z.pl., 1957. w., p., h., r., ill.; deel II. Z.pl. 1961; Index op I en II (3 dln.) (C.B.) . N.B. Voor 1e druk, 1925. Zie no. 94. (C.B.). | Ommelander geslachten : het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis -
101833 L.Ts. 2000 -
060097 Repertorium tot 1995 T0341 1939 -
091576 Repertorium tot 1995 E. Bucquoye, Album Bucqoy 1071-1980. Brugge, 1981 -
078021 Repertorium tot 1995 Rhenen Geschiedenis van Abbekerk [in een verzamelband]. Jaarlijkse uitgave van de Stichting Historisch Abbekerk. | Algemeen Nederlandsch Familieblad. | T0482 1890 | 1890 | 1994 -
086704 Repertorium tot 1995 Friesland | Amsterdam | Amsterdam | Friesland Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten, bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig (100- en 110-jarig) bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 's-Gravenhage, 1958, 1983 en 1993. 3 Delen. | Kwartierstatenboek : Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde | T.E. Teunissen. De Dokkumer Walden yn aerdere en lettere tijd.Kollum, 1938. | De Dokkumer walden, yn eardere en lettere tiid (ald Dantumadeel) | Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam. Orgaan van het Genootschap Amstelodamum. II | 1978 -
093637 Repertorium tot 1995 T0341 1966 -
021000 Repertorium tot 1995 A. Ewijk. Genealogie Ewijk - Euwijk - Eeuwijk. Zuid-Beijerland, 1991. 2 dln -
056878 Repertorium tot 1995 Zeeland P.A. Harthoorn. Baarsdorp heerlijkheid poeldorp monument. Degeschiedenis van een gehucht in de gemeente Borsele. Canterbury,1986. | Baarsdorp, heerlijkheid, Poeldorp, Monument : De geschiedenis van een gehucht in de gemeente Borsele. | M. Hutchison e.a. Kwartierstaat Hutchison-Kleijweg. Spijkenisse,1987. | Kwartierstaat Hutchison-Kleijweg. 7 -
055673 Repertorium tot 1995 Amsterdam P.C.J. Bijl. Kwartierstaat van P.C.J. Bijl. Assen, 1988. | Kwartierstaat van P.C.J. Bijl. -
031547 Repertorium 1995-1999 Naarden Gooi en Eemland 1997 -
013287 Repertorium 1995-1999 Geldrop G.L. de Boer. Zouaven tussen Vecht en Eem. Beschrijving van ruim 200 personen uit deze streek die in de periode 1860-1870 naar Rome gingen om Paus Pius IX te helpen bij de verdediging van de kerkelijke staat. Laren, 1994. | Zouaven tussen Vecht en Eem : Beschrijving van ruim 200 personen uit deze streek die in de periode 1860-1870 naar Rome gingen om Paus Pius IX te helpen bij de verdediging van de Kerkelijke Staat -
032178 Repertorium tot 1995 T0341 1913 -
008863 Repertorium 1995-1999 J. van der Laan. De nazaten van Tijme van der Laan en Geertje Looze. Een familieoverzicht van een afstamming uit een oud Assendelfts geslacht. Wormerveer, 1995. | De nazaten van Tijme van der Laan en Geertje Looze : een familie overzicht van een afstammeling uit een oud Assendelfts geslacht | R. Vos. Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos en Grietien Jans Pathuis. Bedum, 1995. | Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos en Grietien Jans Pathuis 150 -
023911 Repertorium tot 1995 Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. 1966 -
013810 Zie: Page, (van) -
038385 Repertorium tot 1995 Amsterdam Ir. J. G. Kam. Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam, 1968. stenc.. r. (C.B.). -
094318 Repertorium tot 1995 Westbroek | Amsterdam | Westbroek | Amsterdam Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. 1963 -
074753 Repertorium tot 1995 E. de Jonge e.a. De familie Van Roekel. Apeldoorn, 1991. | De familie van Roekel. 131 -
014224 Repertorium 1995-1999 R. Vos. Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos en Grietien Jans Pathuis. Bedum, 1995. | Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos en Grietien Jans Pathuis | Threant 1997 89 | 26 -
006045 Repertorium tot 1995 Friesland J. Doorenbos De voorouders van Simon Godfried Albert Dooren-bos (1891-1980). Bennekom, 1981 . (En meerdere versies.) | De voorouders van Simon Godfried Albert Doorenbos (1891-1980). -
025229 Repertorium tot 1995 Brunssum T0531 1993, 23 , kw.228 -
085436 Repertorium tot 1995 Amsterdam | Amsterdam Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. | Kwartierstatenboek van de Genealogische Vereniging Prometheus A -
070958 Repertorium tot 1995 M.J. Matser. De Imbosch monument in een (natuur)monument. [...] Zwolle, 1990 -
008163 Repertorium 2000 e.v. G.T.O.B. 2001 -
090139 Repertorium tot 1995 H. Voorn. De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe. Wormerveer, 1973. | De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe. | P.O. Genee e.a. Hollands Noorderkwartier. Kwartierstaten deel I, II en III. Alkmaar: Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Hollands Noorderkwartier, 1990/'92. 3 Delen. | Hollands Noorderkwartier -
106952 Flehite 2009 | Historisch Amersfoort dec. 2006, 6 -
031976 Repertorium 1995-1999 J. Bosman Steenbergen. Genealogie drie eeuwen Bosman. Z.pl., 1997. | Genealogie drie eeuwen Bosman -
001433 Repertorium 2000 e.v. Venlo 0388 IV -
000625 Repertorium 2000 e.v. Heeze G.T.O.B. 2000 -
004316 Repertorium 2000 e.v. L. A.J. Griens. Het voor- en nageslacht van Theodoor Griens en Anna Maria van Kessel. Landgraaf, 2004. | Het voor- en nageslacht van Theodoor Griens en Anna Maria van Kessel. | G.N. 2001 -
044363 Repertorium tot 1995 T0484 1979 -
038593 Repertorium tot 1995 Hazerswoude J. Bos-Bliek e.a. (red.). Onze voorouders. Kwartierstaten en stam- reeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Leiden, 1989/'92. 2 Delen. | Onze voorouders : Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandsche Genealogische Vereniging -
031100 Repertorium 1995-1999 Gld. C. Taanman. Kwartierstraat van de kinderen van het echtpaar Kagenaar-Terschegget. Bennekom, 1995. | Kwartierstaat van de kinderen van het echtpaar Kagenaar - Terschegget | A. Veldhuis. Het familieboek Ripha(a)gen. Apeldoorn, 1993. | Het familieboek Ripha(a)gen 53 -
103026 B. Hamming en A. Hamming-Visscher. Familie Enserink vanaf 1580. Harfsen, 2004. | Oostgelders tijdschr. 2000 -
006958 Repertorium tot 1995 Friesland H. de Haan. Salomon Levy. Utjefte Fryske Akademy. Ljou- wert, 1961. ill., r. (C.B.). | Salomon Levy (de Bruin). | A. Algra. De historie gaat door het eigen dorp. Deel I-VI, Leeuwarden, z.j. pl., k., r. | De historie gaat door het eigen dorp - 3 dln. | H. de Haan. Foarâlders van Neiteam fan Douwe Freerks. Leeuwarden, 1954. ill., r. [C.B.].\ | Foaralders en Neiteam fan Douwe Freerks. | K. J. Bosma en R. S. Roorda. Het Roorda-Keizer-boek. Oranjewoud-Leeuwarden, 1955. offset. kw., r., ill., p., pl.. t. (C.B.). | Het Roorda-Keizer boek (Fam. Roorda en Keizer). | Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging. | Tydskrift fan de Fryske Akademy. | J. Brandsma. Genealogie van het geslacht Brandsma (Oude- ga-Sneek). Groningen, 1951. stenc. k., p., pla., r. (C.B.) . | Genealogie van het geslacht Brandsma. | K. Semplonius. Lijst van nakomelingen van Jeip Jans cn Saakje Sinkens. Leeuwarden, 1934. p., r. (C.B.). | Lijst van nakomelingen van Jeip Jans en Saakje Sipkens (fam. Heida en de Vries). | T0543 | R. Vos. Genealogisch gezinsregister Wendela Marijke Vos. Gouda,1976. | Genealogisch Gezinsregister Wendela Marijke Vos. | P. J. Ritsema. De nakomelingen van Durk Postma en Akke Miedema. z.pl., 1964. stenc. (C.B.). | G. Abma. De vier Bolswarder Lenen. Het Wijbengaleen (1452), hetHouckamaleen (1478), het Hendrik Nannes- en Catrijn Epesleen(1511-1524), het Hettema-Heeremaleen (?). (Met stamlijsten van defamilies der gerechtigden, testamentsteksten, namen der benefician-ten enzovoorts.) Bolsward, 1979. | De vier Bolswarder Lenen, het Wijbengaleen (1452), het Houckamaleen (1478), het Hendrik Nannes- en Catrijn Epesleen (1511 en 1524) en het Hettema-Heeremaleen (?) | P.M. op den Brouw e.a. Kwartieren van Her en Der. Zoetermeer/Nijmegen, 1980-1983. 2 Delen. | Kwartieren van Her en Der : deel I | W. Tsj. Vleer. De Friese Wassenaars. Drachten, 1963. w.. ill., r. (C.B.). | De Friese Wassenaars : genealogisch overzicht 1410 - 1960. | A Bruinsma-Kempenaer en C Bouma. Het voor- en nageslachtvan Jan Alberts Bruinsma en Gerbrig Johannes Agema, gehuwd 23juni 1720. Leeuwarden/Emmeloord, 1982. 2 Delen. | Het voor- en nageslacht van Jan Alberts Bruinsma en Gerbrig Johannes Agema, gehuwd 23 juni 1720. (Bruinsma en Dijkstra), Dl. I,II. | C.P. Hoekema. Andreas Paulus' Hoekema (1750-1801) en synneitam. Heerenveen, 1983. | Andreas Paulus Hoekema (1750-1801) en syn neiteam. | C.D. Bouma. De nakomelingen van Johannes Leenderts Gorter enEke Jarigs Schenkius. Emmeloord, 1983. | De nakomelingen van Johannes Leenderts Gorter geh. St. Jacob 9 maart 1760 met Eke Jarigs Schenkius : Bildtse families. | J. Oegema e.a. (red.). Dagboek/Deiboek 1812-1814. Een Journaal of ondervinding die ik Jelle Jitses van Noorder Drachten op mijnen reis na Frankrijk heb gehad in het jaar 1812. Garrelsweer, 1989 | Y. van der Honing. Kwartierstaat van der Honing. (Oudeschoot, 1985.(2e Herziene uitgave uit 1986.) | Kwartierstaat van der Honing. | J. van Nimwegen. Kwartierstaat Van Nimwegen. Voorschoten, 1985. | Kwartierstaat van Nimwegen. | G.O. Posthumus. In neigalm ut Westergoa. Fan minsken en tiden, dy 'tfoarbygongen (fam. Posthumus). Warnsveld, 1979. | In neigalm uit Westergoa : Fan minsken en tiden, dy't foarbygongen. | Kwartierstatenboek Koggenland. Koggenland: NGV afd. Amsterdam, 1994. | Kwartierstatenboek Koggenland | G.E. Arrindell-Slotman. De nazaten van Willem Gerrits Slotman(1760-1816). Den Ham, 1989. | De nazaten van Willem Gerrits Slotman (1760-1816) | C.T. Cnossen e.a. Cnossen - Knossen. Geschiedenis van een Friesefamilie. z.pl., 1988. | Cnossen - Knossen : Geschiedenis van een Friese Familie. | Kwartierstaat-verzameling van de Nederlandse GenealogischeVereniging afd. Friesland. Leeuwarden, 1987. | Kwartierstaat verzameling NGV, afd. Friesland 1961 | 1967, 88 | 286 | 1957, 43, 1958, 57, 74, 1963, 44, 1974 | l | B -
065890 Repertorium tot 1995 J. Thoben. Ons Familieboek (Thoben). Nijmegen, 1988. | Ons familieboek (Thoben). -
000849 Repertorium tot 1995 Haarlem K.A. Citroen. Haarlemse zilversmeden en hun merken. Haarlem, 1988. | Haarlemse zilversmeden en hun merken. -