154.954 resultaten in 'Genealogisch repertorium'

Volgnummer Titel Plaats Onderwerp Bron Deel Foto Download afbeelding
002945 Repertorium 1995-1999 Edam G.N. 1997 -
002946 Repertorium 1995-1999 Ee M. Holwerda. Holwerda. Een familie uit Oostdongeradeel. Metslawier, 1993. | B.D. van der Meulen e.a. Annema van Dantumawoude. Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes en enkele andere Friese families met de naam Annema. Drachten, 1997. 552 -
002947 Repertorium 1995-1999 Enschede H.J. van der Meulen. De families Van der Meulen uit Kampen. Vleuten, 1993. -
002949 Repertorium 1995-1999 Friens M. Koopmans e.a. (red.). Frysk Kertiersteateboek. Leeuwarden, 1996. -
002950 Repertorium 1995-1999 's-gravendeel Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. XIV -
002955 Repertorium 1995-1999 Harlingen A. Brouwer en J. Munneke. Parenteel Salomons 1650-1999. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. Zeist/Emmen, 1999. 2 dln. 46 -
002957 Repertorium 1995-1999 Hollum B.D. van der Meulen e.a. Annema van Dantumawoude. Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes en enkele andere Friese families met de naam Annema. Drachten, 1997. 97 -
002961 Repertorium 1995-1999 Kollum B.D. van der Meulen e.a. Annema van Dantumawoude. Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes en enkele andere Friese families met de naam Annema. Drachten, 1997. 494 -
002964 Repertorium 1995-1999 Landsmeer P. van Dijk. Stamboom van het geslacht Wals uit Landsmeer en omstreken. Deel 1 en 2. Almere, 1996. 2 dln. -
002968 Repertorium 1995-1999 Makkum O. Dallinga. Dallinga. Het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes. Bussum, 1998. (Met apart registerdeel.) 321 -
002978 Repertorium 1995-1999 Onstwedde B. Oldenburger. Genealogie van het geslacht Oldenburger/Oldenborger. Z.pl., z.j. -
002982 Repertorium 1995-1999 Oostzaan P. van Dijk. Stamboom van het geslacht Wals uit Landsmeer en omstreken. Deel 1 en 2. Almere, 1996. 2 dln. -
002991 Repertorium 1995-1999 Ruigahuizen B.D. van der Meulen e.a. Annema van Dantumawoude. Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes en enkele andere Friese families met de naam Annema. Drachten, 1997. 448 -
002992 Repertorium 1995-1999 Rijperkerk | Ryperkerk B.D. van der Meulen e.a. Annema van Dantumawoude. Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes en enkele andere Friese families met de naam Annema. Drachten, 1997. 262 -
002993 Repertorium 1995-1999 Schokland jan. 1998 | Schokker Erf jan. 1993 | sept. 1993 | mei 1994 | sept. 1994 | mei 1996 9 | 15 | 17 | 24 | 38 | 21 -
002994 Repertorium 1995-1999 Siegerswoude Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. XIII -
002999 Repertorium 1995-1999 Steenwijkerwold | Steenwykerwold H.J. van Beek e.a. (red.). 40 jaar/ 40 kwartierstaten verzameld uit het gebied van de afdeling IJssellanden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, uitgegeven door deze afdeling, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan 1958-1998. Zwolle/Kampen: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling IJssellanden, 1998. 172 -
003004 Repertorium 1995-1999 Ursem Hist. Kring Ursem 1996 492 -
003009 Repertorium 1995-1999 Weststellingwerf F.G.M. Manche e.a. Herlevend verleden. Genealogisch werk. Amers- foort: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Amersfoort en omstreken, 1990. | H.J. van Beek e.a. (red.). 40 jaar/ 40 kwartierstaten verzameld uit het gebied van de afdeling IJssellanden van de Nederlandse Genealogische Vereniging, uitgegeven door deze afdeling, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan 1958-1998. Zwolle/Kampen: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling IJssellanden, 1998. II | 140 -
003012 Repertorium 1995-1999 Wieringen J.A. de Reus. Van R�sener tot De Reus. Stamboom. Apeldoorn, 1991. -
003018 Repertorium 1995-1999 Zuid-scharwoude Westfr. Fam. 1995 -
003027 Repertorium 1995-1999 Z. A.J. Witte en G.C. Bek (red). Zeeuwse Kwartierstaten. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland. Kapelle/Goes, 1992/'94. 18 Delen. N.B. Registers in deel 6, 12 en 18. | A.J.W. van Loo e.a. (red.). Limburgs Kwartierstatenboek. 25 jaar NGV in Limburg 1973-1998. Z.pl.: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zuid-Limburg/afdeling Overkwartier van Gelre, 1998. | Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. XIV | XXXI-XXXVI | 1997 -
003032 Repertorium 1995-1999 A.J. Witte en G.C. Bek (red). Zeeuwse Kwartierstaten. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland. Kapelle/Goes, 1992/'94. 18 Delen. N.B. Registers in deel 6, 12 en 18. XXV-XXX -
003033 Repertorium 1995-1999 Pernis Hist. Jb. Hoogvliet 1997 32 -
003184 Repertorium 1995-1999 Fr. G.N. 1998 -
003983 Repertorium 1995-1999 Diever Threant 1996 106 -
003040 Repertorium 1995-1999 J.A. de Reus. Van R�sener tot De Reus. Stamboom. Apeldoorn, 1991. | L. Aben-Nederpeld (red.). Eerste resultaten Cursus Genealogie VUNO (Volksuniversiteit voor Nijmegen en Omstreken): I. Van Bronke tot Wessels. Nijmegen, 1991. II. Van Ameijde tot Vlaamse gas. Nijmegen, 1991. III. Van Hopstaken tot Wienen. Nijmegen, 1991. IV. Van den Hoogenband tot Paauwen. Nijmegen, 1991. V. Van Bohne tot Vos-Seppenwolde. Nijmegen, 1992. VI. Van Ahlers tot Kasperts - de Boer. Nijmegen, 1993. VII. Van Baarends tot Zwalum. Nijmegen, 1993. VIII. Blaauw tot Vosmer. Nijmegen, 1994. IX. Heeres-Pansier tot Tienoven. Nijmegen, 1994. X. Breedveld tot Stevens. Nijmegen, 1994. 1994. kw. 28 | XII -
003047 Repertorium 1995-1999 Zuidland Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. XIII -
003055 Repertorium 1995-1999 S.G. Visscher. Genealogie Visscher. Een familie van het Groninger Hogeland. Leiden, 1995. | R.J. Bakker. Het nageslacht van Derk Frerix [Bakker] en Hendrikjen Geerts. Groningen, z.j. -
003057 Repertorium 1995-1999 J.W. Bastiaanssen en C.J.M.J. Goos. De nacomelinghe van Cornelius Goos uit Ippenrooy. Breda/Rijsbergen, 1995. 63 -
003058 Repertorium 1995-1999 Blaricum Gooi en Eemland 1999, 12 35 -
003062 Repertorium 1995-1999 J.J.G. Stalpers. Hikspoors uit Deurne en Liessel. 14 generaties Hikspoors. Eindhoven, 1992. 90 -
003071 Repertorium 1995-1999 H. Bril. Kroniek familie Bril. Amersfoort, 1996. | L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn e.a. Genealogie van het geslacht Vlasveld van circa 1530 tot 1993. Rotterdam, 1994. | (W. H. van der Linden). Stamboek der familie Boelen. Amsterdam, (1941). w., p., h., pe., facs., ill., r. (C.B.). | Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992. XV -
003073 Repertorium 1995-1999 J. Boerrigter en H. Boerrigter. De geschiedenis van het geslacht Boerrigter. Een grenzenoverschrijdende familie afkomstig uit Getelo in het Duitse graafschap Bentheim. Geleen/Amsterdam 1995 -
003075 Repertorium 1995-1999 's-gravenzande B.A. de Rave e.a. De Zuid-Hollandse tak De Rave/De Raaf van het Westfaalse geslacht Rave. Bilthoven, 1992. | M.N. den Harder. Den Harder. 400 jaar familiegeschiedenis van het geslacht Den Harder/Den Herder. Ouderkerk aan de Amstel, 1991. -
003077 Repertorium 1995-1999 Nijmegen | Nymegen A. de Jong. Kwartierstaat De Clercq. Surrey (GB), 1992. -
003086 Repertorium 1995-1999 Gr. A. Brouwer. Het geslacht Groenwold 1650-1994. Voor- en nageslacht van Harm Harms Groenewold en Frouwke Beerling. Paterswolde/Eelde en Bonnerveen/Gieterveen. Zeist, 1994. | R. Vos. Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos en Grietien Jans Pathuis. Bedum, 1995. | J. Portengen e.a. De Friese boer en het grote gezin uit Kollumerland. Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema. Delft, 1993. 87 -
003093 Repertorium 1995-1999 C.E.M. Boink van Nunen. Genealogie van de naam Boes. Tilburg 1999 -
003096 Repertorium 1995-1999 W.G. Boswijk. [Genealogie] Boswijk. Groningen-Sneek- Brunssum, 1977/1996. -
003097 Repertorium 1995-1999 Nieuw-vossemeer F.G.M. Manche e.a. Herlevend verleden. Genealogisch werk. Amers- foort: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Amersfoort en omstreken, 1990. II -
003105 Repertorium 1995-1999 J.W. Bastiaanssen en C.J.M.J. Goos. De nacomelinghe van Cornelius Goos uit Ippenrooy. Breda/Rijsbergen, 1995. -
003114 Repertorium 1995-1999 F. M. Koopmans e.a. (red.). Frysk Kertiersteateboek. Leeuwarden, 1996. -
003117 Repertorium 1995-1999 Z. A.J. Witte en G.C. Bek (red). Zeeuwse Kwartierstaten. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland. Kapelle/Goes, 1992/'94. 18 Delen. N.B. Registers in deel 6, 12 en 18. XXV-XXX -
003257 Repertorium 1995-1999 F. Boekelo. Geschiedenis en genealogie van de familie Boekelo. 300 jaar familiegeschiedenis opgediept uit archieven en archiefbronnen. Schoorl, 1995. -
003991 Repertorium 1995-1999 Zwolle IJssellanden april 1996 10 -
003121 Repertorium 1995-1999 Z. C.M. van Hoorn en J.L. Kool-Blokland. Geneeskunde in Zierikzee. Zierikzeese medici in de zeventiende en achttiende eeuw. Z.pl., z.j. | Z.M. Deurvorst. Kwartierstaat van Zeno Melchior Deurvorst en van zijn zusters. Deel I en II. Warnsveld, 1997. | C.J.A. Boom. Kwartierstaat van Casparus Johannes Albertus Boom. Z.pl., z.j. | C.M. van Hoorn. Overzicht van doctores medicinae, heelmeesters en artsen in Zierikzee en op Schouwen- Duiveland gedurende de negentiende eeuw. Zierikzee, 1991. | J.F. Beckman. Forward through our past. A Family History [Beckman]. Beaconsfield, Qu�bec, 1990. 74 -
003122 Repertorium 1995-1999 Delft F.G.M. Manche e.a. Herlevend verleden. Genealogisch werk. Amers- foort: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Amersfoort en omstreken, 1990. II -
003124 Repertorium 1995-1999 Ut. [Kwartierstaat van Godefridus Wilhelmus de Man, geb. Amsterdam 10-9-1930.] Z.pl., z.j. kw. 44 -
003127 Repertorium 1995-1999 Oostgelders tijdschr. 1995 -
003135 Repertorium 1995-1999 Horssen L. Aben-Nederpeld (red.). Eerste resultaten Cursus Genealogie VUNO (Volksuniversiteit voor Nijmegen en Omstreken): I. Van Bronke tot Wessels. Nijmegen, 1991. II. Van Ameijde tot Vlaamse gas. Nijmegen, 1991. III. Van Hopstaken tot Wienen. Nijmegen, 1991. IV. Van den Hoogenband tot Paauwen. Nijmegen, 1991. V. Van Bohne tot Vos-Seppenwolde. Nijmegen, 1992. VI. Van Ahlers tot Kasperts - de Boer. Nijmegen, 1993. VII. Van Baarends tot Zwalum. Nijmegen, 1993. VIII. Blaauw tot Vosmer. Nijmegen, 1994. IX. Heeres-Pansier tot Tienoven. Nijmegen, 1994. X. Breedveld tot Stevens. Nijmegen, 1994. XVII -