De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

8 resultaten in 'Bibliotheek'

Titel Jaar van uitgifte Plaats van uitgifte Onderwerp Bron Auteur Foto Download afbeelding
De archieven der Rotterdamsche gilden 1926 Rotterdam Gilden Wiersum, E. -
Het Haarlemse Sint Jacobsgilde. Het loffelijck en aloud gild van Sint Jacob. 2004 Naarden Gilden | Sint Jacobsgilde Lennep, H.S. van -
Meesters en leerlingen van het Nijmeegs timmerliedengilde (1715-1735) Gilden | Timmerlieden Kobossen, H.J. -
Onderlingh Verbant en Associatie van de regenten, gemeensluyden, gildens, ampten, borgers en ingesetenen der vrije Rijxstadt Nijmegen, gemaeckt en onderteyckent in December 1702 Regenten | Bestuurders | Gilden -
De leden van het Nijmeegse chirurgijnscollege (1611-1792) Gilden | Chirurgijns Boomsma, G.A. -
Het St. Joris Gilde te Harderwijk: Naamlijst der leden 1423-1703: Naar een handschrift van Wolter van Spuelde berustende in het Oud-archief te Harderwijk. 1897 's-Gravenhage Gilden Doorninck. D.C.J. van -
Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem 1905 's-Gravenhage Gilden Sasse van Ysselt, A.F.O. van -
Inventarissen der archieven van de gilden en van het brouwerscollege 1951 Amsterdam Brouwers | Gilden Eeghen, I.H. van -